Diafragma

15 augustus 2022
Het diafragma is de verstelbare opening waarmee je bepaalt hoeveel licht er doordringt tot de sensor van je camera. Hiermee kan je ook de grootte van je scherptegebied bepalen. 

Het f-getal

Het diafragma wordt weergegeven op je camera door het f-getal
Als je dat getal aanpast, dan verander je de grootte van het diafragma. Een groot diafragma wordt aangegeven met een laag getal (de lens is open en laat veel licht door). Een klein diafragma wordt aangegeven met een hoog getal (de lens is gesloten en laat minder licht door). 

Hoe lager het f-getal is, hoe groter het diafragma en hoe kleiner de scherptediepte is. Hoe hoger het f-getal is, hoe kleiner het diafragma en hoe groter de scherptediepte is.

Snap jij het nog?

Een laag f-getal zorgt ervoor dat er veel licht wordt binnen gelaten. De scherptediepte is bij een laag getal klein.
Een hoog f-getal zorgt ervoor dat er weinig of minder licht wordt binnen gelaten. De scherptediepte is bij een hoog getal groot.

Voorbeeld:
Je wilt je hond op de foto zetten terwijl hij/zij tussen de bloemen zit. Je stelt scherp op de ogen van de hond.
Met een laag f-getal: De ogen van de hond zullen scherp zijn, terwijl alles er omheen onscherp is.

Met een hoog f-getal: De ogen en de omgeving eromheen zullen scherp zijn. Hoe hoger het getal, hoe meer er scherp zal zijn.


Reactie plaatsen